I. CẤU TRÚC PROFILE

1. TRANG BÌA:
Hình ảnh công ty, hoặc hình ảnh liên quan tới dịch vụ chính, logo, website, hotline

2. MỤC LỤC

3. THƯ NGỎ
Của ban giám đốc + hình ảnh ban giám đốc (nếu có)

4. GIỚI THIỆU CÔNG TY:
+ Năm thành lập, thông tin, địa chỉ
+ Hình ảnh hoạt động

5. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH
6. GÍA TRỊ CỐT LÕI
7. VĂN HOÁ CỦA CÔNG TY:
Hình ảnh hoạt động của nhân sự trong công ty (hình ảnh làm việc, hình ảnh teambuiding, party,…
8. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY
Sơ đồ các phòng ban
9. ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ:
• Số lượng nhân sự, bằng cấp, chứng chỉ, kinh nghiệm
• Đối tác hợp tác, ban cố vấn chiến lược (nếu có)

10. DỊCH VỤ KINH DOANH CHÍNH:
Liệt kê các lĩnh vực kinh doanh chủ lực, kèm mô tả ngắn về dịch vụ đó

11. TẠI SAO LỰA CHỌN CÔNG TY
12. CÁC SỰ KIỆN, CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH:
• Mô tả ngắn gọn: Tên sự kiện, năm hoàn thành, khách hàng
• Điểm nổi bật (nếu có)
• Hình ảnh sự kiện
13. KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC:
Hình ảnh logo của các khách hàng đã sử dụng dịch vụ của công ty và đối tác liên kết, hợp tác
14. TRANG CUỐI: địa chỉ công ty, hình ảnh minh hoạ

 

Thời gian gửi mẫu thiết kế dự kiến: từ 2-5 ngày làm việc

Số lần chỉnh sửa hoàn thiện: từ 3 – 5 lần

 

Ghi chú: Nội dung và hình ảnh, bên khách hang (New World Education) sẽ cung cấp. Trong trường hợp cần mua ảnh để thiết kế thì bên thiết kế (pisobrand) sẽ liên hệ mua ảnh chất lượng cao (báo giá đã bao gồm việc mua ảnh phục vụ profile)

Liên hệ hotline để được hỗ trợ: 0971522486

Xem thêm các dự án khác tại đây: https://pisobrand.com/du-an/